Diepsonderingen Funderingsadvies Verbeke

Diepsonderingen Verbeke voert sonderingen, pressiometerproeven, boringen, veldproeven en talrijke laboproeven uit. Het grondonderzoek bestaat uit het uitvoeren van diepsonderingen om de draagkracht te bepalen in functie van de aard van de ondergrond. Gebaseerd op die resultaten formuleert ons team van ingenieurs en geologen een funderingsadvies om u een praktische en economisch haalbare oplossing voor te stellen.

Energie Verbeke

Energie Verbeke specialiseert zich al jaren in ondiepe geothermie. Via een uitgekiend stappenplan zorgen we in samenwerking met uw installateur voor een feilloze installatie van uw geothermisch warmtepompsysteem. Dit systeem onttrekt gratis energie uit de grond die gebruikt wordt voor de verwarming van een woning en sanitair warm water. Naast verwarmen kan geothermie ook instaan voor de koeling van een woning. Ideaal voor nieuwbouw én renovatie.

© Copyright - Group Verbeke